POTI MIRU NA KRASU

Poti miru na Krasu so namenjene predvsem ohranjanju spomina na dogodke na soški fronti v prvi svetovni vojni, spopadu med Avstro-Ogrsko in Italijo, na trpljenje, skozi katerega so morali vojaki in domačini. Ponekod je ostankov, ki opozarjajo na to, da se je na tem območju nekoč bila krvava vojna še posebno veliko, zato je tam urejenih več kratkih zgodovinskih poti. Prav take poti so urejene v okolici vasi Opatje selo, Lokvica in Nova vas, kjer je bilo v začetku vojne avstro-ogrsko zaledje, nato se je jeseni 1916 frontna črta premaknila mimo vasi, proti vzhodu, in nekdanje avstro-ogrske položaje je do končnega umika s Krasa oktobra 1917 zavzela italijanska vojska.

Tako tu srečamo spomenike in položaje obeh vojska. Zanimiva je pot po oskrbovalnih jarkih, sprehodimo se mimo topniških položajev, pokukamo v kaverne, obiščemo zapuščeno pokopališče, se podamo v utrjeno kraško jamo Pečinka, si ogledamo ostanke barak, se odpočijemo na Borojevićevem kamnitem stolu, ob tem pa še uživamo v hoji po čudoviti kraški pokrajini, ki si jo najlaže ogledamo z razglednega hriba Cerje, kjer stoji mogočen pomnik braniteljem slovenske zemlje.

Poti miru nas vodijo po obstoječih kolovozih, stezah in nekdanjih vojaških cestah. Na svoj račun pridejo tako pohodniki kot kolesarji. Oboji se lahko odločajo med manj zahtevnimi izleti po planotastem svetu ali pa se podajo na hribovito obrobje planote, od koder so čudoviti razgledi tako na morska prostranstva, kot na alpske vrhove. Urejene in označene so tudi konjeniške poti.

http://www.potimirunakrasu.info

http://www.potmiru.si