NOVICE

Nova krajevna skupnost 2022 – 2026 izid glasovanja

OBVESTILO VOLILNEGA ODBORA O IZDIU GLASOVANJA
NA VOLIŠČU ŠT.03
SEDEŽ KOSTANJEVICA NA KRASU

ODDANE GLASOVNICE: 110
NEVELJAVNA: 1

POSAMEZNI KANDIDATI SO DOBILI NASLEDNJE ŠTEVILO GLASOV

1. MARTINA FRANČEŠKIN: 75
2. ERIK SPAČAL: 99
3. LARA UMEK: 84
4. DENIS KALABIĆ: 88
5. ANEJ OKRETIČ: 98
6. MAJDA TRBIŽAN: 91
7. MARTIN FRANČEŠKIN: 71
8. TATJANA FRANČEŠKIN: 58

SKUPAJ 664 VELJAVNIH GLASOV (100%)

Novi KS čestitamo in želimo veliko uspehov v mandatu 2022 – 2026.