LOVSKA DRUŽINA TRSTELJ

Ime  lovske družine » LD TRSTELJ« je privzeto ime hriba v naši občini. Lovska družina je bila ustanovljena 1957 leta , nastala pa je z razdružitvijo lovske družine Fajti hrib, ki je delovala na območju spodnjega Krasa in Vipavske doline.

Njena osnovna dejavnost je skrb za gojitev in trajnostni razvoj divjadi in njenega bivalnega okolja .

Od leta 1957 LD Trstelj upravlja lovišče velikosti 4.596,34 ha , delež gozda v lovišču je 61%.

Od svoje ustanovitve dalje je lovska družina zadolžena za varovanje in urejanje življenskega okolja divjadi in za trajnostni razvoj in ohranitev divjih živalskih vrst , ki žive v našem lovišču.

Organizacija LD Trstelj je podobna kot pri ostalih društvih.

Ima najvišji organ , to je občni zbor članov društva, nadalje ima izvoljen 7 članski upravni odbor,disciplinsko komisijo ki jo sestavlja 5 članov, ter nadzorni odbor, ki ga sestavljajo 3 člani. Upravni odbor ima še razne komisije . Osnovni akt društva so pravila društva , ki so predpogoj za ustanovitev.

Lovska družina trenutno šteje 42 članov. Trudimo se v čim večji meri vključiti v delovanje skupnosti v naši občini in s tem prispevati kamenček v mozaik razvoja občine. S krajani na območju delovanja sodelujemo dobro, prav tako z krajevnimi skupnostmi.

LD Trstelj ima za svojo prezentacijo in javne predstavitve lovske družine prapor, ki ga  častno nosi praporščak. Lovci smo ob teh prilikah oblečeni v slovenski lovski kroj ( lovska obleka s klobukom ).

Ponosni smo na to, da smo do konca prejšnjega tisočletja zgradili in svečano otvorili leta 1999 lovsko kočo v Kostanjevici na Krasu. Koča lahko gosti do 100 oseb, je kompletno opremljena z vsemi priključki. Kot taka služi za uradne prireditve lovske družine,ter za praznovanje jubilejev ,za predavanja,poroke in razne druge potrebe lovcev in občanov.

LD Trstelj

Občinski svet je na seji 17. septembra 2019 sprejel sklep, da se priznanje občine podeli Lovski družini Trstelj.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi

https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/obcinske/obcinski-nagrajenci-2019.html