IGOR TORKAR

S pravim imenom Boris Fakin in psevdonimom Zlatoust, se je rodil v Kostanjevici na Krasu, 13. oktobra 1913. Leta 1941 je diplomiral iz kemije na Tehniški fakulteti v Ljubljani in bil že kot študent dejaven v levičarskem gibanju in pri akcijah univerzitetne mladine. Med II. svetovno vojno je bil interniran v nemško taborišče Dachau, po vojni leta 1949 pa na dachavskem procesu obsojen na 12 let zapora. Po treh letih v zaporu je bil pogojno izpuščen, leta 1971 pa je bila sodba razveljavljena. Od leta 1954 je poučeval na ALU. V literaturi se je najprej uveljavil kot kot pesnik. V dramatiki pa je iskal nove možnosti zgradbe, v snovanju dogajanja pa izhajal iz sentimentalnega humanizma, kamor je kasneje vnašal tudi satiro. Pisal je tudi radijske in TV-igre, objavljal epigrame in sprotne satirične zapiske. Umrl je 1. januarja 2004 v Ljubljani.