ČLANI SVETA SKOZI ČAS

 

V mandatu 2014 – 2018

DAMJAN PERDEC
BARBARA PAHOR SULIČ
LAURA FRANČEŠKIN
ROMINA SPAČAL
SREČKO TROGAR
EDA KODRIČ – predsednica
SINIŠA ANDREJEVIĆ

V mandatu 2010 – 2014

JOŽEF SPAČAL – predsednik
TOMAŽ SPAČAL
DEJA TRAMPUŽ
ERIK SPAČAL
LILIJANA SLAVEC KLAUT
BARBARA PAHOR SULIČ
MAJA GATEJ