ČLANI SVETA SKOZI ČAS

Člani sveta v mandatih:

2022 – 2026
Erik Spačal
Anej Okretič
Lara Umek
Martina Frančeškin
Majda Trbižan
Martin Frančeškin
Denis Kalabić

2018 – 2022
ŽARKO TRBIŽAN – predsednik
ERIK SPAČAL – podpredsednik
ANJA BONE OKRETIČ – tajnik
DEJA TRAMPUŽ
ANEJ OKRETIČ
JAKOB MARUŠIČ
TINA URDIH, mag.

2014 – 2018
DAMJAN PERDEC
BARBARA PAHOR SULIČ
LAURA FRANČEŠKIN
ROMINA SPAČAL
SREČKO TROGAR
EDA KODRIČ – predsednica
SINIŠA ANDREJEVIĆ

2010 – 2014
JOŽEF SPAČAL – predsednik
TOMAŽ SPAČAL
DEJA TRAMPUŽ
ERIK SPAČAL
LILIJANA SLAVEC KLAUT
BARBARA PAHOR SULIČ
MAJA GATEJ